Skip to main content

Laboratori Servei d’Oncologia Mèdica-ICO

dm_phot_2-30529811_1Actualment entenem l’oncolo- gia com un lligam unitari on la part clínica i la part molecular són un únic aspecte que ens permet en- tendre la malaltia, cada malalt i el millor tractament. Són ja arcaics els conceptes de l’oncologia clíni- ca i l’oncologia molecular, ja que com hem esmentat la unió en un sol àmbit de tots dos ens permet una visió ampla de la malaltia. Sota aquest concepte, les necessitats de futur, en un caire pràctic, passen en gran mesura per poder disposar de tecnologia d’última generació. Un exemple d’aquest són els nous equipaments basats en nanofluids que permeten disminuir logarítmi- cament la quantitat de material que s’ha d’analitzar (fins i tot amb una sola cèl·lula podem estudiar dotze- nes d’alteracions) i automatitzar els processos. També ens permeten augmentar moltíssim el nombre d’alteracions que volem analitzar en una sola reacció, cosa que aporta gran quantitat d’informació en un temps molt reduït. Aquests equipaments són d’alta prioritat als laboratoris on la recerca clínica i el diagnòstic molecular conviuen.

Els equipaments robòtics són tam- bé de gran utilitat, ja que permeten automatitzar molts processos de la- boratori, que solen ser feixucs i on els errors humans, encara que mí- nims, poden existir. Aquests equi- paments augmenten també la sen- sibilitat de les tècniques i redueixen temps i costos en les anàlisis.

Un altre aspecte que cal conside- rar són les noves aplicacions en nanotecnologia. Si bé encara no estan disponibles comercialment en l’àmbit sanitari, caldrà fer un es- forç d’inversió per aplicar-les. Són tecnologies que ja s’estan aplicant en l’àmbit de carrera espacial, infor- màtica i telecomunicacions, etc.

Tot plegat, des de la nostra pers- pectiva, qualsevol ajut dirigit a in- novar i millorar les aplicacions i les possibilitats analítiques per als pa- cients oncològics és una necessitat prioritària. Amb els equips de què disposem actualment podem fer moltes de les anàlisis que neces- siten els nostres pacients, però cal recalcar que un objectiu constant és la millora i la innovació. I és pre- cisament en aquest àmbit on més dificultat existeix per aconseguir re- cursos econòmics per adquirir els equipaments.

Dr. Miquel Taron
Cap del Laboratori Servei d’Oncologia Mèdica-ICO

En continuar utilitzant el lloc , vostè accepta l'ús de cookies. més informació

La configuració de cookies en aquest lloc web es posen a "permetre cookies" per donar-li la millor experiència de navegació possible . Si continua utilitzant aquest lloc web sense haver de canviar la configuració de galetes o fer clic a "D'acord " a continuació A continuació , vostè està consentint a aquesta .

Close